Game of Chance ที่แท้จริงคืออะไร

วิธีการในการแยกประเภทของเกมการพนันนั้นมีหลากหลายวิธีมาก และหนึ่งในวิธีการแยกประเภทดังกล่าวก็คือการแยกหมวดหมู่ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการคว้าชัยชนะของเกม ว่าจำเป็นต้องใช้ความสามารถหรือไม่ หรือสามารถใช้เทคนิคอะไรที่จะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอัตราความเป็นไปได้ที่จะแพ้หรือชนะได้มั้ย ซึ่งถ้าได้เราจะเรียกกันว่า skill based แต่ถ้าเป็นเกมที่เทคนิคและวิธีการเล่นไม่ได้ส่งผลอะไรกับอัตราชนะเลย เราจะเรียกกันว่า chance based หรือ game of chance

อธิบายเพิ่มเติมก็คือเกมที่ผลลัพธ์ของเกมจะมีโอกาสออกที่ตายตัว มาสามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่ว่าผู้เล่นจะเป็นแบบไหนก็ตาม ผลลัพธ์จะถูกกำหนดโดยการสุ่มเสมอไป และจะมีคอมพิวเตอร์ที่คุมระบบสุ่มที่ได้มาตรฐานคอยควบคุม หรือถ้าเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ใช่ระบบดิจิตอลก็ต้องเป็นเรื่องเล่นที่ผ่านกาตรวจมาตรฐานมาแล้วอย่างละเอียด ซึ่งสำหรับ chance game สิ่งเดียวที่คุณจะควบคุมได้คือจำนวนเงินที่จะใช้เล่นเท่านั้น

รายชื่อของเกมและการพนันที่เป็น chance based ได้แก่ ลอตเตอรี่ , scratch card , slots, roulette, keno, mini-baccarat, craps, raffles และ bingo ซึ่งข้อดีข้อใหญ่ที่สุดของเกมประเภทนี้คือเล่นได้ง่ายและไม่เครียด เพราะเราไม่จำเป็นต้องคิดถึงกลยุทธ์และวิธีการเล่นอะไรเลย พิจารณาแค่จำนวนเงินที่จะเล่นในแต่ละเกมเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *